Zbiorniki wody pitnej

zbiornik na wodę

Zbiorniki wody pitnej wykorzystywane są do magazynowania, w warunkach higienicznych, zapasu wody w instalacjach oraz sieciach wodociągowych, na wypadek ewentualnych awarii systemu. Ich montaż odbywa się sekwencyjnie, z użyciem zewnętrznych siłowników hydraulicznych, a sam zbiornik mocowany jest do przygotowanej wcześniej płyty fundamentowej. Po zakończeniu instalacji, przeprowadzamy testy jego szczelności. Pierwszy poprzez częściowe wypełnienie go wodą do wysokości około 1,5 m i drugi, trwający 24 godziny, polegający na uzupełnieniu zbiornika do całkowitej pojemności.

Pompownie sieciowe

Pompownie sieciowe to część kanalizacji ciśnieniowej, używanej do odprowadzania ścieków z niżej położonych terenów do tych, które są wyżej. Działają one na zasadzie ciśnienia, które wypycha nieczystości, umożliwiając ich przepływ. Do tego muszą być szczelne, ale jednocześnie odpowiednio wentylowane. Podczas wykonywania montażu pompy powinny być tak przymocowane, aby nie zostały wypchnięte przez dużą ilość wody, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodów w zbiorniku. Istotne jest również, aby wszystkie przewody były prawidłowo połączone ze zbiornikiem pompowni, aby ścieki nie przedostawały się do środowiska.