Instalacje odpadowe

rury w wykopanym dole

Wykonujemy instalacje opadowe, gromadzące na działce wodę deszczową, którą można wykorzystywać m. in. do podlewania terenów zielonych, mycia samochodów, sprzątania lub zasilania toalety. Należy pamiętać, że każde gospodarstwo domowe ma obowiązek odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, warto więc zainwestować w tego typu system.

Instalacje drenażowe

Zakładane przez nas instalacje drenażowe to sprawdzony sposób na zapobieganie zawilgoceniu fundamentów i zalewaniu piwnicy. Jest to specyficzny system odprowadzania wody gruntowej, wykorzystywany wyłącznie w szczególnych i trudnych przypadkach, którego konieczność zastosowania potwierdzana jest wcześniejszym badaniem terenu, określającym poziom wód gruntowych.

Instalacje odwadniające

Instalacje odwadniające powierzchnie to rozwiązania systemowe, ułatwiające użytkowanie obiektów. Wszędzie tam, gdzie woda nie ma naturalnego ujścia do gruntu, należy zadbać o odpowiedni system odprowadzający wodę, który składa się ze studzienek oraz korytek przykrywanych rusztami. Bardzo istotne jest, aby wybrać właściwą technologię stosowaną w konkretnym projekcie odwodnienia fundamentów czy wykopów.