Inne instalacje

instalacja hydrotechniczna

Uzupełnieniem naszej oferty jest wykonywanie innych rodzajów instalacji, takich jak systemy cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. Pomagamy wybrać najlepsze rozwiązania technologiczne i doradzamy w kwestii inwestowania w urządzenia obniżające późniejsze koszty eksploatacji, uwzględniając przy tym możliwości i warunki techniczne nieruchomości oraz Państwa potrzeby. Nasi doświadczeni pracownicy nie tylko udzielą wsparcia w zaplanowaniu całej inwestycji, ale również przeprowadzą wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Budowle hydrotechniczne

Wznosimy budowle hydrotechniczne, czyli obiekty służące gospodarce wodnej, poprzez które realizuje się koncepcje i plany gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych. Ze względu na cel podzielone są na główne (piętrzące, do przesyłu wody i regulacyjne) i szczególnego przeznaczenia (hydroenergetyczne, budowle dróg wodnych, związane z zaopatrzeniem w wodę i jej oczyszczaniem i związane z gospodarką rybną).

Cele i warunki dla hydrotechniki określa Rozporządzenia Ministra Środowiska, a do jej zadań należy minimalizowanie strat w środowisku.