Przemysłowe instalacje ppoż.

instalacja przemysłowa

Zakładane przez nas przemysłowe instalacje przeciwpożarowe montowane są w obiektach, gdzie ochrona przeciwpożarowa musi odbywać się na wysokim poziomie, a rodzaj zastosowanych urządzeń powinien być ustalony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń. Obowiązujące przepisy określają trzy rodzaje budynków, które należy poddać tego typu ochronie. Zaliczane są do nich:

  • obiekty użyteczności publicznej, domy mieszkalne, bloki;
  • budynki inwentarskie;
  • obiekty wielkokubaturowe, takie jak budynki przemysłowe, hale magazynowe i produkcyjne.

Jakie są rodzaje przemysłowych instalacji przeciwpożarowych?

Zadaniem przemysłowych instalacji przeciwpożarowych jest wykrycie źródła ognia oraz zminimalizowanie skutków pożaru. Podzielone są one na cztery rodzaje systemów gaszenia:

  • wodą, w którego skład wchodzą zbiornik wody, pompa, sieć rurociągów oraz tryskacze,
  • mgłą wodną, wyposażone dodatkowo w dysze mgłowe,
  • pianą, wykorzystywane do gaszenia substancji stałych, ciekłych i gazowych,
  • gazem, montowane wszędzie tam, gdzie woda mogłaby spowodować duże straty w mieniu oraz w miejscach składowania materiałów łatwopalnych (najczęściej wykorzystywany jest argon lub dwutlenek węgla).