OFERTA

P.P.U.H. „MARTEX” Sp. z o.o. działamy nieprzerwanie od 1988 roku

Witamy na naszej stronie internetowej, zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi informacjami i zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.

 • Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyjnych sanitarnych i ogólnospływowych  z zastosowaniem technologii bezwykopowych.
 • Przewierty sterowane.
 • Przebudowa, modernizacja i wymiana instalacji sanitarnych.
 • Montaż przepompowni i hydroforni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Wykonawstwo sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
 • Montaż zbiorników wody pitnej i pompowni sieciowych.
 • Budowa instalacji opadowych, drenażowych i odwadniających.
 • Montaż i modernizacja przemysłowych instalacji ppoż.
 • Inne instalacje i budowle hydrotechniczne.

Ogólne zasady wykonawstwa:

 • Wstępna wycena zleconych prac
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami.
 • Stosowanie materiałów dopuszczonych do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, posiadających wymagane prawem atesty i aprobaty techniczne
 • Obsługa geodezyjna inwestycji.
 • Przygotowujemy dokumentu wymagane do dopuszczenia obiektu do użytkowania.
 • Gwarantujemy rzetelne doradztwo techniczne.

 

Działamy w rejonie województw Polski Południowej. Zapraszamy do współpracy.